Menu

Connect with us

NA120KG/NA1-40KG cân nó thay thế nhập khẩu bộ cảm biến.

price:USD$150.00
discount 55% in 2018-05-26 to 2018-05-28
price: USD$ 82.50
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
mail to saler or send message to saler

Pay with PayPal, PayPal Credit or any major credit card

 

(1) một loại cảm biến cân đó.

1.NA1Cân nó cảm biến, được dùng để định giá cân cân, đếm

NA1-3kg  NA1-6kg  NA1-10kg NA1-20kg  NA1-30kg  NA1-35kg  NA1-40kg  NA1-45kg 

2.NA2Cân nó cảm biến, được dùng để định giá cân cân, đếmNA2-60kg  NA2-100kg  NA2-150kg  NA2-200kg  NA2-300kg  NA2-350kg  NA2-500kg

3.NA3Cân nó cảm biến, dùng để cân bàn

 

NA3-50kg  NA3-60kg  NA3-100kg  NA3-150kg  NA3-200kg  NA3-250kg  NA3-300kg  NA3-500kg  NA3-600kg  NA3-750kg  NA3-800kg  NA3-1000kg  NA3-1500kg  NA3-1t  NA3-1.5t 

4.NA4~5Cân nó cảm biến, dùng để cân bàn

NA4-60kg  NA4-100kg  NA4-200kg  NA4-250kg  NA4-300kg  NA4-500kg  NA4-800kg 

 

NA5-60kg  NA5-100kg  NA5-200kg  NA5-250kg  NA5-300kg  NA5-500kg  NA5-800kg 

 

5.NA6Cân nó cảm biến, được dùng để định giá cân cân cân cân, đếm,

 

NA6-0.3kg  NA6-0.5kg  NA6-0.6kg  NA6-0.75kg  NA6-1kg  NA6-2kg  NA6-3kg  NA6-4kg  NA6-5kg  NA6-7kg  NA6-10kg 

 

6.NA8Cân nó cảm biến, được dùng để định giá cân cân, đếm

 

NA8-60kg  NA8-100kg  NA8-150kg  NA8-200kg  NA8-250kg 

 

7.NA10Cân nó cảm biến, được dùng để định giá cân cân nặng cân đo, đếm,

 

NA10-30kg  NA10-35kg  NA10-45kg  NA10-50kg  NA10-60kg  NA10-80kg  NA10-100kg  NA10-120kg 

8.NA11Cân nó cảm biến, dùng để cân bàn

NA11-60kg  NA11-100kg  NA11-150kg  NA11-200kg  NA11-250kg  NA11-300kg  NA11-350kg  NA11-500kg  NA11-800kg  NA11-1000kg  NA11-1t

9.NA12~13Cân nó cảm biến, được dùng để định giá cân cân cân cân, đếm,

NA12-0.3kg  NA12-0.5kg  NA12-0.6kg  NA12-0.75kg  NA12-1kg  NA12-2kg  NA13-0.3kg  NA13-0.6kg

10.NA14Cân nó cảm biến

11.NA17Cân nó cảm biếnNA17-60kg

 

12.NA19Cân nó cảm biến, dùng để soi xét hệ thống công nghiệp

NA19-150kg  NA19-250kg  NA19-500kg 

13.NA20Cân nó cảm biến, dùng để cân bàn cân, phễu

 

NA20-5kg  NA20-10kg  NA20-20kg  NA20-50kg  NA20-100kg  NA20-200kg  NA20-500kg

14.NA21Cân nó cảm biến, dùng để cân bàn

NA21-500kg  NA21-1000kg  NA21-1200kg  NA21-1500kg  NA21-0.5t  NA21-1t  NA21-1.2t   NA21-1.5t

 

15.NA22~23Cân nó cảm biến, được dùng để định giá cân cân, đếm

NA22-6kg  NA22-10kg  NA22-15kg  NA22-20kg  NA22-30kg  NA22-35kg  NA22-40kg 

 

NA33-6kg  NA33-10kg  NA33-15kg  NA33-20kg  NA33-30kg  NA33-35kg  NA33-40kg 

 

16.NA24Soi xét bộ cảm biến điện tử, dùng để cân, cân bàn

NA24-60kg  NA24-100kg  NA24-150kg  NA24-200kg  NA24-250kg  NA24-300kg  NA24-350kg  NA24-500kg 

17.NA25Soi xét bộ cảm biến điện tử, dùng để cân, cân bàn

NA25-60kg  NA25-100kg  NA25-150kg  NA25-200kg  NA25-250kg  NA25-300kg  NA25-350kg  NA25-500kg 

18.NA26Cân nó cảm biến, dùng túi cân cân, bưu kiện.

NA26-5kg  NA26-10kg  NA26-15kg  NA26-20kg  NA26-25kg  NA26-30kg 

 

19.NA27Cân nó cảm biến, dùng để cân xách tay cân nhà bếp,

NA27-0.5kg  NA27-1kg  NA27-2kg  NA27-3kg  NA27-5kg  NA27-6kg 

20.NA31Cân nó cảm biến, dùng để cân cân cân, trang sức.

NA31-0.02kg  NA31-0.05kg  NA31-20g  NA31-50g 

21.NA32`~33Cân nó cảm biến, được dùng để định giá cân cân, bưu kiện.

 

NA32-3kg  NA32-6kg  NA32-15kg  NA32-20kg  NA32-30kg  NA32-40kg  NA32-60kg  NA32-80kg  NA32-150kg 

 

NA33-3kg  NA33-6kg  NA33-15kg  NA33-20kg  NA33-30kg  NA33-40kg  NA33-60kg  NA33-80kg  NA33-150kg 

22.NA34Cân nó cảm biến, dùng túi cân

NA34-0.3kg  NA34-0.6kg  NA34-1kg 

 

NA34-300g  NA34-600g  NA34-1000g

23.NA36Cân nó cảm biến, dùng túi cân

NA36-0.5kg  NA36-1kg  NA36-500g  NA36-1000g

24.NA37Cân nó cảm biến

25.NA39Cân nó cảm biến

26.NA45Cân nó cảm biếnNA45-20kg

 

27.NA51Cân nó cảm biến, được dùng để định giá cân cân nặng cân đo, đếm,

 

NA51-30kg  NA51-35kg

 

28.NA73Cân nó cảm biến, dùng túi cân cân, trang sức.

NA73-0.1kg  NA73-0.15kg  NA73-0.2kg 

NA73-100g  NA73-150g  NA73-200g

 

29.NA115~117Cân nó cảm biến, dùng để cân bàn cân, châm

NA115-50kg  NA115-100kg  NA115-150kg  NA115-200kg 

NA116-250kg  NA116-500kg  NA117-750kg  NA117-1000kg  NA117-2000kg  NA116-0.5t  NA117-0.75t  NA117-1t  NA117-2t

30.NA125Cân nó cảm biếnNA125-2kg

31.NA128Cân nó cảm biến, được dùng để định giá cân cân, đếm, cân, cân bàn

NA128-5kg  NA128-15kg  NA128-20kg  NA128-30kg  NA128-40kg  NA128-50kg  NA128-75kg  NA128-100kg  NA128-200kg 

32.NA148Cân nó cảm biến, dùng để bàn cân

NA148-5kg  NA148-10kg  NA148-15kg  NA148-20kg  NA148-25kg  NA148-30kg  NA148-35kg  NA148-40kg 

33.NA151Cân nó cảm biến, máy điện dùng để thay đổi.

 

NA151-10kg     NA151-20kg  NA151-40kg  NA151-60kg  NA151-150kg      

34.NA164Cân nó cảm biến, dùng để cân bàn

 

NA164-500kg   NA164-750kg   NA164-800kg  

35.NA165Cân nó cảm biến, được dùng để định giá cân cân, đếm

NA165-3kg  NA165-5kg  NA165-6kg  NA165-10kg  NA165-15kg  NA165-20kg  NA165-30kg  NA165-35kg  NA165-40kg 

 

36.NA187Cân nó cảm biến, được dùng để định giá cân cân, đếm, cân bàn

NA187-50kg  NA187-75kg  NA187-100kg  NA187-150kg  NA187-200kg 

 

Hai cánh tay treo xà cân nó nhạy)

 

1.NB1Cân nó cảm biến, dùng để cân cân bàn phễu,

 

NB1-100kg  NB1-150kg  NB1-200kg  NB1-300kg  NB1-500kg  NB1-750kg  NB1-1000kg  NB1-0.5t  NB1-0.75t  NB1-1t

2.NB2~4Soi xét phễu cảm biến, dùng để cân cân bàn, công nghiệp, hệ thống cân đó

NB2-0.1t  NB2-0.2t  NB2-0.3t  NB2-0.5t  NB2-1t  NB2-1.5t  NB2-2t  NB2-2.5t  NB2-3t  NB3-2.5t  NB3-3t  NB3-5t  NB3-7.5t  NB4-10t   NB2-100kg  NB2-200kg  NB2-300kg  NB2-500kg  NB2-1000kg

3.NB5Soi xét phễu cảm biến, dùng để cân cân bàn, công nghiệp, hệ thống cân đó

NB5-0.5t  NB5-1t  NB5-2t  NB5-2.5t  NB5-3t  NB5-500kg  NB5-1000kg  NB5-2000kg NB5-2500kg  NB5-3000kg

4.NB9Soi xét phễu cảm biến, dùng để cân cân bàn, công nghiệp, hệ thống cân đó

NB9-0.5t  NB9-1t  NB9-2t  NB9-2.5t  NB9-3t  NB9-500kg  NB9-1000kg  NB9-2000kg  NB9-2500kg  NB9-3000kg

 

3)S- loại cân nó cảm biến

1.NS1/2/4Cân nó cảm biến, dùng để cân cân phễu, móc treo

NS1-100kg  NS1-200kg  NS1-250kg  NS1-300kg  NS1-500kg  NS1-1000kg  NS2-1t  NS2-1.5t  NS4-2t  NS4-2.5t NS4-3t  NS4-5t  NS1-1t  NS2-1000kg

2.NS3Cân nó cảm biến, dùng để cân cân phễu, móc treo

NS3-5t   NS3-7.5t  NS3-5000kg  NS3-7500kg

 

3.NS6Cân nó cảm biến, dùng để cân cân phễu, móc treo

NS6-50kg  NS6-100kg  NS6-150kg  NS6-200kg 

4.NS13Cân nó cảm biến, dùng để cân cân phễu, móc treo

NS13-10t

5.NS18Cân nó cảm biến, dùng để cân phễu, móc treo cân cân đó, hệ thống công nghiệp

NS18-20kg  NS18-30kg  NS18-50kg  NS18-75kg  NS18-100kg  NS18-150kg  NS18-200kg  NS18-250kg  NS18-300kg  NS18-500kg  NS18-750kg  NS18-1t  NS18-1t  NS18-1.2t  NS18-1.5t  NS18-2t  NS18-2.5t  NS18-3t  NS18-5t  NS18-7t  NS18-1t  NS18-1t  NS18-1t 

4) cầu cân nó cảm biến

1.ND1Cân nó cảm biến, dùng xe hoành, cân đường ray, phễu cân

ND1-1klb  ND1-1.5klb  ND1-2klb  ND1-2.5klb  ND1-3klb  ND1-5klb  ND1-10klb  ND1-15klb  ND1-20klb  ND1-25klb  ND1-50klb  ND1-75klb 

2.ND2Cân nó cảm biến, dùng xe hoành, cân đường ray

ND2-20t  ND2-25t  ND2-30t  ND2-40t  ND2-50t 

3.ND7Cân nó cảm biến, được dùng trong công nghiệp cân nó

ND7-15t

 

5) căm xe máy soi xét cảm biến

1.NQ1Cân nó cảm biến, được dùng trong công nghiệp, hệ thống cân cân nó gì cả,

NQ1-50kg  NQ1-100kg  NQ1-150kg  NQ1-200kg  NQ1-250kg  NQ1-300kg  NQ1-500kg

2.NQ2Cân nó cảm biến, được dùng trong công nghiệp, hệ thống cân cân nó gì cả,

NQ2-1t  NQ2-10t  NQ2-20t

3.NQ3~5Cân nó cảm biến, dùng xe lên cân, phễu

NQ3-1t  NQ3-2t  NQ3-5t  NQ3-10t  NQ3-20t  NQ3-1000kg  NQ3-1000kg  NQ3-2000kg  NQ3-5000kg  NQ3-10000kg  NQ3-20000kg 

NQ4-1t  NQ4-2t  NQ4-5t  NQ4-10t  NQ4-20t  NQ4-1000kg  NQ4-1000kg  NQ4-2000kg  NQ4-5000kg  NQ4-10000kg  NQ4-20000kg 

NQ5-1t  NQ5-2t  NQ5-5t  NQ5-10t  NQ5-20t  NQ5-1000kg  NQ5-1000kg  NQ5-2000kg  NQ5-5000kg  NQ5-10000kg  NQ5-20000kg 

3.NQ8Cân nó cảm biếnNQ8-5000kg   NQ8-5t

4.NQ12Cân nó cảm biến, được dùng trong công nghiệp, hệ thống cân cân nó gì cả,

NQ12-1t  NQ12-2t  NQ12-5t  NQ12-10t  NQ12-20t 

 

5.NQ15Cân nó cảm biến, dùng xe hoành, quỹ đạo cân cân, phễu

NQ15-0.5t  NQ15-1t NQ15-1.5t  NQ15-2t  NQ15-2.5t  NQ15-3t  NQ15-5t  NQ15-10t  NQ15-15t  NQ15-20t  NQ15-25t  NQ15-30t  NQ15-40t  NQ15-50t  NQ15-60t  NQ15-500kg  NQ15-1000kg  NQ15-1500kg NQ15-2000kg NQ15-2500kg  NQ15-3000kg  NQ15-5000kg

6.NQ16Cân nó cảm biến, được dùng để cất vào kho cân cân, bến cảng, hoá chất.

NQ16-1t  NQ16-2t  NQ16-3t  NQ16-5t  NQ16-10t  NQ16-20t  NQ16-1000kg  NQ16-2000kg  NQ16-3000kg  NQ16-5000kg

7.NQ17Cân nó cảm biến, được dùng để cất vào kho cân cân, cảng công nghiệp, hệ thống cân đó

NQ17-0.05t  NQ17-0.1t  NQ17-0.15t  NQ17-0.2t  NQ17-0.25t  NQ17-0.3t  NQ17-0.5t  NQ17-1t  NQ17-1.5t  NQ17-2t  NQ17-2.5t  NQ17-3t  NQ17-5t  NQ17-10t  NQ17-15t  NQ17-20t  NQ17-25t  NQ17-30t  NQ17-40t  NQ17-50t  NQ17-50kg  NQ17-100kg  NQ17-150kg  NQ17-200kg NQ17-250kg  NQ17-300kg  NQ17-500kg  NQ17-1000kg NQ17-1500kg  NQ17-2000kg  NQ17-2500kg  NQ17-3000kg NQ17-5000kg

6) Cột cân nó cảm biến

1.NC1Cân nó cảm biến, được dùng trong công nghiệp, hệ thống phễu cân cân nó,

NC1-50kg NC1-100kg  NC1-200kg 

2.NC2Cân nó cảm biến, được dùng trong công nghiệp, hệ thống phễu cân cân nó,

NC2-5kg  NC2-10kg  NC2-20kg  NC2-50kg 

 

3.NC4Cân nó cảm biến, dùng xe hoành, cân đường ray, phễu cân cân đó, hệ thống công nghiệp

NC4-15t  NC4-20t  NC4-30t   NC4-40t  NC4-60t

 

4.NC5Cân nó cảm biến, dùng xe hoành, cân đường ray, phễu cân

 

NC5-10t  NC5-25t  NC5-40t  NC5-50t  NC5-100t 

5.NC6Cân nó cảm biến, dùng xe hoành, cân đường ray, phễu cân cân đó, hệ thống công nghiệp

NC6-20t  NC6-30t  NC6-50t  NC6-100t  NC6-200t  NC6-300t 

 

7) móc treo máy soi xét cảm biến

1.NY1Cân nó cảm biến

2.NY3Cân nó cảm biến, dùng để móc treo cân

NY3-2t  NY3-3t  NY3-5t  NY3-7.5t  NY3-10t  NY3-20t 

3.NY5Cân nó cảm biến, dùng để soi xét hệ thống công nghiệp

NY5-50kg  NY5-100kg  NY5-200kg  NY5-500kg  NY5-1000kg 

 

Biến áp suất 8)

1.NP3Cảm biến áp lực,Dùng máy đo lực

NP3-100kgf/cm2  NP3-200kgf/cm2  NP3-350kgf/cm2  NP3-500kgf/cm2 

2.NP5Biến áp suất, dùng để phát hiện và điều khiển quá trình công nghiệp, hệ thống tự động phát hiện, thủy lực khí động với hệ thống điều khiển, trạm bơm và hệ thống xử lý nước, công nghiệp cơ khí chế tạo

 

NP5-1bar  NP5-1.6bar  NP5-2.5bar  NP5-4bar  NP5-6bar  NP5-10bar  NP5-16bar  NP5-25bar  NP5-40bar  NP5-60bar  NP5-100bar  NP5-160bar  NP5-200bar  NP5-250bar  NP5-300bar  NP5-400bar  NP5-500bar  NP5-600bar

NP5-15psi  NP5-30psi  NP5-50psi  NP5-75psi  NP5-100psi  NP5-200psi  NP5-300psi  NP5-500psi  NP5-750psi  NP5-1Kpsi  NP5-1.5Kpsi  NP5-3Kpsi  NP5-5Kpsi  NP5-10Kpsi 

 

3.NP6Biến áp suất, dùng để điều khiển quá trình công nghiệp với ngành công nghiệp, Heavy Industries chế tạo máy móc thiết bị đồng bộ, đo lường và kiểm soát

NP6-1bar  NP6-1.6bar  NP6-2.5bar  NP6-4bar  NP6-6bar  NP6-10bar  NP6-16bar  NP6-25bar  NP6-40bar  NP6-60bar  NP6-100bar  NP6-116bar  NP6-200bar  NP6-250bar  NP6-300bar  NP6-400bar  NP6-500bar  NP6-600bar  NP6-750bar  NP6-1000bar  NP6-1500bar 

NP6-15psi  NP6-30psi  NP6-50psi  NP6-75psi  NP6-100psi  NP6-200psi  NP6-300psi  NP6-500psi  NP6-750psi  NP6-1Kpsi  NP6-1.5Kpsi  NP6-3Kpsi  NP6-5Kpsi  NP6-10Kpsi  NP6-15Kpsi  NP6-20Kpsi